Politica de confidențialitate

Cine suntem?

ELOS LASER CENTER SRL (denumită în continuare „Derma Expert by Elōs”), CUI 36823946, J40/16200/2016, cu sediul în București, Sector 1, Strada Clucerului, nr 55, etaj 1, apartament 1, este o persoană juridică română care are ca obiect principal de activitate: activități referitoare la sănătatea umană.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, avem obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar în scopurile specificate, orice date cu caracter personal pe care ni le furnizezi. Aceste date sunt colectate atunci când completați un formular pe site-ul nostru, cu scopul de a ne contacta sau când vă abonați la newsletter. Scopul colectarii acestor date este în principal de a comunica și de a vă oferi informatii utile pe care le-ați solicitat. Nu practicam SPAM și nu veți primi asa ceva de la noi. Aveți oricând opțiunea de a opta pentru ștergerea adresei de email sau a numărului de telefon din baza noastră de date. Informații non-private, care nu identifică o persoană anume, sunt supuse însă unei altfel de politici, cea de cookies, pe care o puteți consulta aici. Daca doriți să ștergem din baza noastră de date informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, ne puteți scrie la adresa clinica@dermaexpert.ro
Deasemenea, website-ul nostru respecta normele impuse de noul Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal ale cetatenilor Uniunii Europene – RGPD sau GDPR, intrat in vigoare in 25 mai 2018.

Principii de protecție a datelor

 • Datele cu caracter personal sunt: numele și prenumele, adresa de corespondență, telefon, fax, e-mail, istoric medical și diagnostice.
 • Persoanele vizate sunt: pacienții clinicii, împuterniciți, persoane de contact de afaceri și ai instituțiilor publice.
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime.  Datele nu vor fi procesate către terți într-o maniera incompatibilă cu acele scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legală, corectă și transparentă;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară, în acord cu reglementările prevăzute de lege;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

 Colectarea datelor personale

 • Numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa postală, numărul de telefon și alte date de contact similare)
 • Conturi bancare
 • Istoric medical și diagnostice

 Scopul colectării datelor cu caracter personal:

 • Obligații legale în vederea întocmirii contractelor de vânzare cumpărare și a facturilor
 • Întocmirea fișelor de pacient, programarea pacienților și informarea asupra programărilor acestora
 • Promovare și desfășurare de manifestări, campanii promoționale, comunicări comerciale prin orice mijloc de comunicare, doar cu consimțământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastră stabilite de legislație și specificate în prezentul document
 • Destinatarii datelor în afară de dumneavoastră pot fi autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate)

Utilizarea datelor personale

 • Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
 • Vom păstra informațiile clientului până când acesta își va exprima dezacordul, pentru oricare din scopurile menționate mai sus
 • Accesul la datele personale este strict limitat personalului Elos Laser Center, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web.

Analitice

Acest website utilizeaza colectarea datelor referitoare la comportamentului utilizatorilor in website, in vederea imbunatatirii serviciilor oferite. Apelam la module oferite de:

Puteți exercita conform legii drept de opoziție sau de ștergere a datelor prelucrate, de rectificare, de restricționare a prelucrării, vă puteți adresa în acest scop adresei noastre oficiale care aparține doamnei Monica Gațe, responsabilul  numit  cu protecția datelor din partea societății noastre – clinica@dermaexpert.ro

Prin citirea, completarea și semnarea acestui document, dumneavoastră confirmati ca ati fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați și vă  exprimați, pe baza opțiunii de mai jos consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv  comunicații electronice.

Data Protection Officer

Monica Gațe

Call Now Button