Termeni și condiții

Website-ul www.dermaexpert.ro este operat de:

SC ELOS LASER CENTER SRL : societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România,  cu sediul în Str. Clucerului,
nr. 55, etaj 1, ap 1, Sector 1, București, CUI 36823946, J40/16200/2016, număr de telefon 031.425.00.52/ 0749.179.192, adresă de email  clinica@dermaexpert.ro
(denumită în continuare „Clinica Derma Expert”).
Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului www.dermaexpert.ro (denumit în continuare “website”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Clinica Derma Expert își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile, fără o notificare prealabilă. Clinica Derma Expert îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Definiții

Pacientul – este persoana care utilizează serviciile în cadrul Clinicii Derma Expert

Personalul Clinicii Derma Expert – înseamnă angajații clinicii și colaboratorii de orice fel ai acesteia.

Principii aplicabile pacienților

Serviciile clinicii Derma Expert pot fi accesate de catre Pacienți, de regulă, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 21.00 și sâmbăta în intervalul 10.00-17.00, în cadrul clinicii Derma Expert, în condițiile comunicate periodic de către Clinica Derma Expert, disponibile pe website. Clinica Derma Expert poate modifica programul de funcționare după cum va considera de cuviință.

Accesarea serviciilor se efectuează pe bază de programare telefonică efectuată la numărul: 031.425.00.52 sau 0749.179.192 conform programului comunicat pe site-ul www.dermaexpert.ro, precum și în locația Derma Expert conform programului de funcționare a locației respective.

Transmiterea notificărilor, facturilor și corespondența purtată cu Pacientul de către reprezentanții Clinicii Derma Expert, se va face la datele de contact menționate în fișa de pacient sau declarate pe website pentru care și-a exprimat consimțământul în acord cu Regulamentul UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR).

Ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul oricui, din orice motiv, în orice moment.

ACURATEȚEA, DEPLINĂTATEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIILOR

Clinica Derma Expert nu este responsabilă dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu trebuie să fie invocat sau utilizat ca singura bază pentru luarea deciziilor fără a consulta alte surse. Orice încredere în materialele de pe website este pe propriul dvs. risc.

MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR ȘI PREȚURILOR

Prețurile pentru serviciile noastre pot fi modificate fără notificare. Clinica Derma Expert își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe furnizarea de servicii fără notificare, în orice moment. Vor face excepție clienții care au achiziționat deja abonamente de tratamente.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, modificare de preț, suspendare sau întrerupere a serviciiilor din clinică.

ERORI, INEXACTITĂȚI ȘI OMISIUNI

Ocazional pot exista informații pe website care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se referă la descrierile produselor, prețurile, promoțiile, ofertele. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile și de a schimba sau actualiza informații.

INTERDICȚII ÎN UTILIZARE

Este interzis să preluați conținutul acestui website fără să ne înștiințați înainte. Este interzis să utilizați website-ul sau conținutul acestuia pentru orice scop ilegal, să încalcați drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Site-ul este destinat vizitatorilor (persoane care nu au calitatea de pacienți) cât și pacienților clinicii Derma Expert.

Prin accesarea website-ului și/sau a accesării serviciilor furnizate de Clinica Derma Expert, utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document precum și legislația în vigoare aplicabilă în jurisdicția furnizorului de servicii.

Tentativele de acces neautorizat la website, incluzând orice încercare de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul website-ului, de a accesa website-ul prin dispozitive sau programe automate, de a modifica structura sau de a dezasambla software-ul într-o formă perceptibilă, de a copia sau cita din conținutul website fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a website-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competente.

Informațiile înscrise pe website au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul document, fără acordul scris al clinicii Derma Expert, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.

Clinica Derma Expert are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe website, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Acest document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și Clinica Derma Expert, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea website-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă Clinica Derma Expert. Prin accesarea website-ului, agreați că utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este o persoană întru totul responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a website-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.